ಒಂದಿಷ್ಟು ಹನಿಗಳು….

Posted: ಆಗಷ್ಟ್ 18, 2008 in ಹನಿಗಳು...

ಕವಿ ಹೇಳಿದ್ದು…

ಕವನಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮೆದೆ ಮೀಟುವ
ಶಕ್ತಿ ಇರುವುದೇ ಒಂದು ಸೋಜಿಗ..

ನನ್ನದೇನು ಪಾತ್ರವಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ…

ಪದಗಳ ನಾವೆಯಲ್ಲಿ ನಾನೊಬ್ಬ
ಸಾಮಾನ್ಯ ಪಯಣಿಗ..!

…………………………

ನಿನ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿನ್ನದೇ ನೆನಪು..
ನಾಳೆಗಳೆಲ್ಲ ನಿನಗೆ ಮುಡಿಪು..
ಇಂದೂ  ನಿನ್ನೊಡನೆ ಕಳೆಯುವೆ..
ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಮುಂದೆ ನಾ ಹೇಗೆ ಉಳಿಯುವೆ..?

………………………….

 

ನೋಡದಿರು ನಿಂತು ದೂರದಲಿ…

 

ಹಾಗೆ ನಾನಿನ್ನೂ ಬದುಕಿದ್ದೇನ ಇಲ್ಲವ

ಅಂತ ನೋಡದಿರು

ನಿಂತು ದೂರದಲಿ…

ಹರಿದ ಹೃದಯವ ಹೊಲಿಯುವೆ

ಮರೆವಿನ ಸೂಜಿಯಲಿ,

ದ್ವೇಷದ ದಾರದಲಿ…!

ದಾರಿ ಬೆಳಕಾದೀತು ..

ಹಾಗೆಯೇ  ಕಣ್ರೆಪ್ಪೆ

ಅಲುಗಿಸದೆ

ನೋಡುತಿರು …

ದಾರಿ

ಬೆಳಕಾದೀತು

ನನ್ನ ಕನಸುಗಳಿಗೆ…!

…………………………………..

 

ನಿಜವಾದ ಪ್ರೀತಿ!

mixer, Grainder ಗಳ

ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾನಿನ್ನೂ

ಹಳೆಯ ಅರೆವ ಕಲ್ಲಿನ ರೀತಿ…!

Flirting, Dating ಗಳ

ಯುಗದಲ್ಲೂ ಮಾಡುತಿರುವೆನಲ್ಲ

ನಿಜವಾದ ಪ್ರೀತಿ! 

 

………………

 

ನನ್ನ ಬರವಣಿಗೆಯ ಕಣಜದಲ್ಲಿ
ಇರಬಹುದು ಎಲ್ಲ ಕಾಳು..(:)!!)

ಏನೋ…. ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸಲ್ಪ
ಜೊಳ್ಳು..

ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಾ ಕವಿಯೇ
ಅಲ್ಲವೆಂಬುದು ಮಾತ್ರ
ಸಂಪೂರ್ಣ
ಸುಳ್ಳು…!

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s